Váš internet a televízia

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.

agenda@ostv.sk
0917 222 111

Online platba

Zavolajte : 037 200 1234

Slide ss m ss ss ss ss V zmysle a v rozsahu čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“), a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, nasledovne:
Rozsah osobných údajov: videozáznam.
Účel spracovania: ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa v rámci ochrany majetku a bezpečnosti.
Doba udelenia súhlasu: 30 dní.
Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese: Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, P.O.Box 8B, 949 01 Nitra (ďalej aj len “Obecné siete” alebo aj len “prevádzkovateľ”). Ako dotknutá osoba za podmienok stanovených v Nariadení GDPR máte právo požadovať od prevádzkovateľa Obecné siete prístup k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v čl. 15 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Ako dotknutá osoba beriete na vedomie, že prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje vo vyššie uvedom rozsahu zverejniť. V prípade, že sa ako dotknutá osoba domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s Nariadením GDPR, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk
Upozornenie o spracovaní osobných údajov OSTV s.r.o. areálu Ferenit, ul. Rastislavova 12, 949 01 Nitra – Mlynárce, (GPS 48.321470, 18.045227)
budovy na ul. Levická 3, 949 01 Nitra
areálu Liaharenského podniku Nitra, a.s., Párovské Háje, 949 01 Nitra, (GPS 48.285928, 18.002341)
areálu Službyt Nitra, s.r.o., ul. Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
areálu vodárne v obci Pohranice,(GPS 48.336019,18.179360)
areálu v obci Výčapy – Opatovce, ul. Za vinohradmi, (GPS 48.336019, 18.179360)
klientské centrum Plygon, Coboriho 1, Nitra
View Feature
Buy The Theme
m

Our services & expertise

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

ss
Retina Ready

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

ss
Fully Responsive

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

ss
Free Updates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

ss
5-Star Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

Easily show off what you do and how you do it.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure

Bright Ideas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Responsive

WooCommerce

SEO optimized

Pixel-perfect design

Awesome shortcodes

WPBakery

Innovative Teams

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit

Big data, big ideas and huge innovations.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

Is StartIT WooCommerce comaptible?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

Is StartIT WooCommerce comaptible?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

Is StartIT WooCommerce comaptible?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

Awesome shortcodes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Basic
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
$ 80 Monthly
Regular
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
$ 100 Monthly
best choice
Gold
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
$ 150 Monthly
Premium
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
$ 200 Monthly
m

Easy to use, one-click import and no coding required.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure

Great for tech & startups

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

m
150

Cups Of Coffee

28

Awards Won

85

Satisfied Clients

235

Projects Finished

Present your own tech or startup business with StartIT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam